Verksamhetsberättelse 2022

Våra populära dagsturer till Söderarm, fortsatte även under året 2022. De guidade turerna till spärrbataljon Söderarm tillsammans med Staffan Vestin har varit både mycket efterfrågade och uppskattade. Efterfrågan gjorde att ytterligare en guide behövdes för att kunna möta trycket på efterfrågan och vi hade turen att få med oss Björn Pettersson fd chef för Hemvärnets Skärgårdskompani. Under hösten anordnades, tillsammans med Söderarm AB, även två stycken 2-dagarturer i militärhistorisk anda, med övernattning på Söderarm. Dessa turer togs emot väl och uppskattades mycket, så nu planeras detta inför 2023. Nytt för i år var att vi också utökade våra dagsturer och hade även körningar till Ängsö Nationalpark. Utöver vår museala verksamhet har vi även genom Sjövärnskåren stöttat samhället med båten och under perioden mars till sista december.

Vi har också under året tagit emot lite kundspecifika körningar, där kunder har kunnat utforma resan efter egna önskemål, bland annat körning av ett brudpar. Vi har under året tacksamt tagit emot bidrag för inköp av en trailer till vår FRB ”Rescue Roslagen”. Arbetet med FRB ”Rescue Roslagen” har fortsatt under året och till våren -23 kommer hon sjösättas.

/Föreningen Svenska Stridsbåtar

Körning av brudpar
Stopp på Lidö under guidetur
Besök på Yttra Hamnskär under ledning av Staffan Vestin
En fin dag på Ängsö Nationalpark, ett nytt besöksmål för våra fikaturer.
Vi är en del av Veteranflottiljen
Strandhugg på Tjärven.