Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsåret 2018 i ord och bild.

Militärhistorisk resa
Nytt för i år är vår Militärhistoriska resa som vi började med i slutet av april. På dessa turer guidar vi runt mellan intressanta lämningar av svenskt kustförsvar i Stockholms ytterskärgård. Under året har vi genomfört totalt fem militärhistoriska resor. De fyra turerna i norra skärgården inkluderade spärrbataljon Arholma samt spärrbataljon Söderarm och guidades av Staffan Vestin som är pensionerad kustjägare, överste och tidigare ansvarig inom kustartilleriet. Den femte gick i Stockholms södra skärgård från Ornö i norr till Askö i söder med Alexander Wahlund som guide, författare till Stockholms Kustartilleriförsvar 1914-2000. En av turerna genomfördes i samarbete med Pennan & Svärdet.

SAR-insatser och assistans
I början av maj befinner vi oss i Wasahamnen då larmet kommer på VHF-radion om att två barn setts i en jolle utanför Lidingö och att jollen sedan setts flyta tom. Vi avgår omedelbart och påbörjar sök i samarbete med polisens stridsbåt 90H som också kommit till platsen. Till allas stora lättnad avbryts söket då barnen hittas välbehållna iland.
Senare i maj får vi i uppdrag av Sjöassistans att hämta en motorbåt med maskinhaveri i Urösundet. Vi kopplar upp haveristen och bogserar in till säker hamn i Bergshamraviken.
I juni månad kommer återigen ett larm på VHF-radion, denna gång gäller det personer i vattnet och kapsejsad båt. Vi befinner oss på Arholma och avgår omedelbart ner mot Idö. Där kan vi hjälpa två nerkylda men i övrigt oskadda personer upp ur vattnet och linda in dem i varma filtar i stridsbåten. Medan de pustar ut och värmer sig kopplar vi och bogserar in deras båt till säker hamn där vi länsar och förtöjer den samt kör den uppvärmda besättningen till deras bil på Vätö.
I augusti är vi på väg mot hemmahamn efter att ha kört ett brudpar, där brudgummen är utbildningsofficer för Stridsbåt 90 på Berga, då vi ser en mindre båt med ett ensamt barn ombord driva på en fjärd. Vi går fram och frågar om han behöver hjälp, bjuder över honom på vår båt, kopplar hans båt och bogserar in till tacksamma mötande föräldrar.  
Lite senare i augusti ringer Sjöassistans och ber oss gå ut med starthjälp till en fritidsbåt med dött batteri vid Norröra. Vi går ut med startkablar och hjälper båtägaren få igång båten så att han kan ta sig vidare för egen maskin.
I mitten av november kommer larm på VHF-radion om en strandad segelbåt. Vi befinner oss i närheten av positionen så vi går omedelbart dit, kopplar haveristen och bogserar till säker hamn i Viggbyholms marina.

Övningar
Under året har vi genomfört ett antal mindre övningar för besättningen, bland annat navigation, handhavande, säkerhet, övergivande av fartyg samt vinschövningar med SAR-helikopter både i Norrtälje och på Västkusten.
I mitten av september deltar vi i Sjöfartsverkets stora SAR-övning på Saxarfjärden. Där övas olika former av samordnade sök, lyft av personer ur vattnet samt sjukvård.
I början av november är det dags för årets sista övning, denna gång i regi av Roslagens Sjövärnskår, i Söderarmsskärgården. Under denna övning agerar vi övningsledning och JRCC.

Långresa och uppvisningar
Under året har vi fortsatt med, och utökat antalet av, våra populära fikaturer till Söderarm respektive Arholma med guidning i batteriet. Turerna har blivit väldigt populära och har sålt slut på nolltid.
Under juli månad ger vi oss ut på långresa för föreningens medlemmar. Resan går genom Göta Kanal, ut på Västkusten, upp till Smögen och tillbaka genom Göta Kanal. Besättningen byts ut under vägen. Under resan visar vi upp båten, kör prova-på-turer samt informerar om Föreningen Svenska Stridsbåtar och Veteranflottiljen och dess verksamhet. I Trosa har över 100 personer förbokat och vill åka en tur. I Karlsborg står cirka 145 intresserade resenärer redo, i Vänersborg väntar runt 95 passagerare och i Smögen kör vi totalt 61 personer på provtur. I Smögen deltar vi samtidigt, tillsammans med Kustbevakning, lots och Säves SAR-helikopter, i en uppvisningsdag arrangerad av Sjöräddningen i Smögen.
På resan ner genom Göta Kanal får vi motorhaveri i Vänern. Tack vare goda kontakter och fantastiska insatser av föreningens medlemmar, får vi ner en lånemotor från Stockholm och inom 20 timmar har den trasiga motorn lyfts ur, lånemotorn installerats och vi kan fortsätta resan ner mot de väntande passagerarna i Vänersborg. Tack alla som hjälpte till!
I augusti deltar vi traditionsenligt i Fyrens Dag på Söderarm tillsammans med Sjöräddningen i Räfsnäs och Norrtäljes SAR-helikopter.
Veteranflottiljens EDIP, En Dag I Paradiset, genomförs också den traditionsenligt i september på Gålö. Vi deltar och kör cirka 90 intresserade passagerare på prova-på-turer.

Vintervila
I november lyfts båten upp på varv för motorbyte och översyn. Via Veteranflottiljen har vi blivit sponsrade av Scania med en ny DI 16-motor och kan lämna tillbaka den lånemotor vi haft sedan i somras.

Stort tack för i år! hälsar Stridsbåt 127 med besättning.